Logistiek maatwerk

Beschikbaarheid, levertijd, kwaliteit, volume en prijsvastheid zijn vaak de belangrijkste aspecten in aansluiting op de te bouwen systemen, apparaten en machines. Al deze aspecten kunnen in overleg op jouw specifieke wensen worden afgestemd.

Betreft het een eenmalige opdracht aan jouw zijde dan zal een reguliere order voldoen. Zijn er vervolgorders of betreft het een seriematige productie dan komt een afroeporder als snel in beeld. Wij leggen het volume dan op voorraad in ons distributiecentrum.

Betreffen het standaardcomponenten of moet het volgens tekening worden gemaakt? Laat de beschikbaarheid te wensen over en is hier zekerheid gewenst? Is prijsvastheid over langere periode van belang als constante factor in jouw kostprijs? Heb je behoefte aan monitoring van je verbruik waarbij je proactief geïnformeerd wordt als deze wijzigt?

Neem contact op
Image
Image

Deel de wens en noodzaak met ons en samen komen we dan tot een optimaal logistiek concept waarin vele vormen mogelijk zijn. Op het huidige menu staan:

  • reguliere order
  • afroep order
  • raamovereenkomst
  • web order

Het ene concept sluit beter aan dan het andere, waarbij zekerheid in combinatie met tijd de doorslag zal geven.

Image