Algemene machinebouw

Industriële machines moeten steeds hogere prestaties leveren, waardoor de behoefte aan lagers met een hogere capaciteit en snelheid is toegenomen. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de andere componenten zoals tandriemen, tandriempoelies, snaren, koppelingen en dergelijke. Onze leveranciers, zeg maar gerust partners, hebben hierop geacteerd en Ammertech kan bijvoorbeeld lagers leveren met een langere levensduur, compacter en met meer draagkracht.

Image

Daarnaast hangen de specificaties sterk af van de bestemming van de machine. Een machine die wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie kent andere specifieke eisen dan een machine in de metaalbewerking. Er zijn vele toepassingen en nog meer mogelijk toepasbare producten voor de machinebouw. De kennis van deze werelden komen samen bij Ammertech.

De medewerkers van Ammertech kunnen jou adviseren in de juiste productkeuze.

Neem contact op